İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

AGA Enerji’de çalışmalarımızda önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliğidir. Şirketimizde üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz.
AGA Enerji olarak faaliyetlerimizde uygulanmak üzere oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
  • Şirketimizde, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimini ve İSG performansımızı sürekli geliştirmek.
  • İSG konuları ile ilgili olarak yürürlükteki yasal İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların diğer şartlarına uymak.
  • Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
  • İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlamak.
  • Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak.
  • Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlamak.
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak.