Devrek - Ereğlİ Yolu Km: 1+900 -
2+100 Km: 3+650 - 3+800 Km: 5+980
- 6+550 Km: 11+750 - 11+850 Km:
12+800 - 12+900 Arası Toprak
Tesvİye, Sanat Yapıları, Heyelan
Önleme İşİ

İstanbul Uluslararası Fİnans
Merkezİ Ortak Altyapı İnşaatı
Yapım İşİ

Bakırköy – Bahçelİevler – Kİrazlı
Metrosu İnşaat Ve Elektromekanİk
Sİstemlerİ Temİn, Montaj Ve
İşletmeye Alma İşlerİ Yapım İşİ

(ÇAYCUMA - ZONGULDAK) Ayr.
- Devrek - 4 Bl. Hd. Yolu Km: 49 + 895
- 101 + 437 Kesİmİnİn Yapım İşİ

Ankara-İzmİr Hızlı Tren Projesİ
Banaz-Eşme Kesİmİ
(Km: 268+000-Km:364+000)
Arası Altyapı İnşaatı Yapımı İşİ

İkİtellİ-Ataköy Metro Hattı
İnşaat Ve Elektromekanİk İşlerİ
Yapım İşİ

Menemen - Manİsa Arasının
2 Ve 3 Hatlı Hale Getİrİlmesİ
Ve Mevcut Hattın
Rehabİlİtasyonu Yapım İşİ

Erzurum Ayr - İspir Yolu
Km :27+360 - 42+756G/49+000İ - 63+880
Kesimi; Toprak İşleri, Sanat Yapıları,
Tünel (Elektrik, Elektronik Ve
Elektromekanik İşler Dahil)
Ve Üstyapı İşleri Yapımı İkmal
Yapım İşİ

Adana Güney Çevre Yolu
Km: 0+000 - 28+840,98
Kesİmİnİn Yapım İşİ

(Çaycuma - Zonguldak) Ayr. - Devrek - 4.
Bölge Hududu Yolu Km: 49+895 - 79+400
Ve (Devrek - Çaycuma)
Ayr - Zonguldak Yolu Km: 0+000 - 34+000
Kesİmlerİnİn Yapım İşİ

Rİze - Artvİn Havalİmanı
Altyapı İnşaatı